Regularnie odbywające się kursy:

 • prowadzenie jachtów żaglowych bez, lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez, lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m, po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 • ukończony 14 rok życia,
 • zdanie egzaminu.
 • prowadzenie jachtów żaglowych bez, lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.
 • ukończony 18 rok życia,
 • odobycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
 • zdanie egzaminu.

Szkoła Regatowa SHARKSA

Dla osób które:

 • nigdy nie startowały w regatach, lub sporadycznie startowały w regatach turystycznych,
 • chcą stać się pełnowartościowymi członkami załogi regatowej,
 • chcą rozwijać swoje umiejętności w balastowaniu, oraz trymowaniu i pracy żaglami.

Dla osób które:

 • ukończą szkolenie 1st LVL – Wykfalifikowany członek załogi regatowej,
 • chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności z zakresu techniki prowadzenia jachtu,
 • nigdy nie pływały z genakerem i chcą się tego nauczyć.

Dla osób które:

 • ukończą szkolenie 2nd LVL – Sternik żeglujący szybko i ostro,
 • lub posiadają doświadczenie w startach w regatach, czują się pewnie za sterem, potrafią żeglować z użyciem genakera i z załogantem na trapezie.

Dlaczego szkolenie żeglarskie u nas?

 • Żeglarstwo to przede wszystkim nasza pasja!
 • Na naszych szkoleniach panuje niepowtarzalny klimat i przyjazna atmosfera!
 • Szkolisz się na zróżnicowanym i nowoczesnym sprzęcie, poznając różne oblicza tego sportu.
 • Ćwiczenia odbywają się w małych grupach, załogi max 4 osoby!
 • Największy nacisk kładziemy na praktykę, a wymiar czasowy poszczególnych szkoleń jest odzwierciedleniem naszych doświadczeń zdobytych na rynku szkoleniowym, pod wspólną banderą Sharksa od 2009r!
 • Każdy z Instruktorów, których poznasz jest specjalistą z wykształceniem i każdy z nich ma swoją żeglarską specjalność. Między innymi, na szkoleniu możesz mieć zajęcia z: regatowcami, kapitanami jachtów morskich i żaglowców, zawodowymi skipperami, zajmującymi się deliverką, a nawet z Instruktorami Wykładowcami PZŻ i Trenerami Żeglarstwa!
 • Nad realizacją programu i nad twoim bezpieczeństwem kiedy wychodzisz na wodę czuwa KWŻ, czyli Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego! To postać która zawsze jest na miejscu i w razie potrzeby zabezpiecza pływania z pokładu jednostki ratowniczej. Jest wsparciem dla instruktorów i uczestników naszych szkoleń.
 • Nasz system szkolenia daje nam możliwość sprawdzania i monitorowania Twoich postępów w nauce. Dzięki dużej ilości sprzętu i instruktorów jesteśmy w stanie na bieżąco dostosowywać program do twoich potrzeb, prowadząc równolegle zajęcia na różnych poziomach trudności w kilku załogach, w trakcie jednego kursu.
 • W naszym Klubie nauczysz się prawdziwego żeglarstwa. Po skończonym kursie dopiero otwiera się pełen wachlarz możliwości! Rejsy morskie, kursy Instruktorskie, manewrówki, starty w regatach…
 • Jesteśmy profesjonalną szkołą żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego i Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Sprawdź jak to wygląda w telegraficznym skrócie…

Zapraszamy