1. Płyniesz jachtem żaglowym na żaglach i na silniku w dzień, jaki znak wywiesisz?
2. Co to są izobary?
3. Jeżeli u załoganta podejrzewamy porażenie słoneczne to należy:
4. Na jachcie ulatnia się gaz (propan-butan), jakie niebezpieczeństo jest z tym związane?
5. Pomieszczenie służące do przygotowywania posiłków na statku, to:
6. Po której burcie powinniśmy się poruszać na jachcie podczas żeglugi aby zwiększyć bezpieczeństwo?
7. Zauważyłeś, że pracujący silnik (dwusuwowy) mocno dymi. Jaka może być tego przyczyna?
8. Na otwartych wodach morskich jacht żaglowy płynący prawym halsem ustępuje:
9. O czym informują nas izobary którę są umieszczone blisko siebie?
10. Płyniesz jachtem pod kątem około 65° do wiatru rzeczywistego. Jakim kursem płyniesz?
11. Co to jest Brest?
12. Do czego służy barometr?
13. Co to jest ostroga?
14. Płyniesz na jachcie slup z postawionym fokiem i grotem. Co się stanie jak zrzucisz foka?
15. 90 błysków na minutę systemu sygnalizacji ostrzegawczej na Mazurach oznacza:
16. Sternik wydał komendę \"założyć cumę dziobową na biegowo\". Co poinien zrobić załogant z tą cumą?
17. Powietrze przepływa po obu stronach żagla. Ciśnienie powietrza:
18. Chcesz przepłynąć jachtem z akwenu o niższym poziomie wody na akwen o wyższym poziomie wody. Z jakiej budowli hydrotechnicznej skorzystasz?
19. Jacht stoi zacumowany nieruchomo w porcie. Jaki wiatr pokazuje wskaźńik wiatru?
20. Jeden z załogantów przeszedł na dziób jachtu. Co to spowoduje?
21. Co to jest miecz?
22. Jak nazywa się koniec masztu znajdujący się na górze?
23. Jaki kolor mają rakiety do wzywania pomocy?
24. Płyniesz jachtem żaglowym o długości 8,5m na żaglach na akwenie śródlądowym. Komu ustąpisz pierszeństwa?
25. 40 błysków na minutę systemu sygnalizacji ostrzegawczej na Mazurach oznacza:
26. Płyniesz w górę rzeki pod prąd. Prawą burtą będziesz mijał?
27. Chcesz się prześluzować w górę rzeki. Co jest najważniejsze do przygotowania?
28. Posiadając paten żeglarza jachtowego jesteś uprawniony do prowadzenia jachtu o powierzchni ożaglowania:
29. Co oznacza ten znak?

30. Co oznacza komenda \"lewy foka szot luz\"?
31. Hals to lina, która mocuje:
32. Chcesz zakotwiczyć na Jeziorach Mazurskich, jakie istotne elementy musisz uwzględnić/przygotować?
33. Płyniesz jachtem z postawionym grotem i jednocześnie na silniku, w myśl przepisów jesteś traktowany jako?
34. Co oznacza podnoszenie i opuszczanie w górę i w dół wyprostowanych ramion na pokładzie jachtu?
35. Od której strony rzucisz poszkodowanemu koło ratunkowe?