Z przykrością zawiadamiamy, że z początkiem nowego sezonu szkoleniowego jesteśmy zmuszeni podnieść ceny naszych usług.

Zmiana cennika na rok 2023 spowodowana jest między innymi:

  • podwyższeniem stopy inflacji,
  • wzrostem kosztów utrzymania,
  • wzrostem płacy minimalnej;

Te czynniki powodują, że koszty świadczenia naszych usług rosną niezależnie od naszej woli…