1. Statek żaglowy płynący w nocy pod żaglami niesie światła :
2. Widzisz w nocy na rzece statek pokazujący światła zielone nad białym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :
3. Jakie światło na rufie powinien pokazywać w nocy statek holujący inne statki ?
4. Statek na wodach morskich niesie drugie światło masztowe, gdy jego długość wynosi :
5. Statek , który utracił manewrowość pokazuje w nocy dodatkowo światła widoczne ze wszystkich stron :
6. Jeden długi dźwięk ▬ nadany przez statek oznacza:
7. Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo światła czerwone nad białym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :