1. Co oznacza ten znak?

2. Co oznacza ten znak?

3. W rejonie A systemu IALA dla oznaczenia lewej strony toru wodnego stosuje się:
4. Znak oznaczający pozwolenie na wejście do śluzy to:
5. Co oznacza ten znak?

6. Co to za znak?

7. Co oznaczają przedstawione znaki?

8. Co oznacza ten znak?

9. Nurtem nazywamy miejsce na rzece:
10. Płyniesz rzeką pod prąd, którą burtą miniesz tykę z wiechą?
11. Rozgałęzienie szlaku żeglownego może być oznakowane:
12. Co oznacza ten znak?

13. Co oznacza ten znak?

14. Co to za znak?

15. Co oznacza ten znak?

16. Co oznacza ten znak?

17. Zachodni znak kardynalny ma charakterystykę świetlną:
18. Co oznacza ten znak?

19. Co oznacza ten znak?

20. Co oznacza ten znak?

21. Co oznacza ten znak?

22. Światło błyskowe to światło, w którym:
23. W jakim układzie barycznym mogą występować obszary o silniejszym wietrze?
24. Ciśnienie 1020 hPa to ciśnienie:
25. Radiowy morski komunikat meteorologiczny posiada następujący schemat:
26. Poniższy układ baryczny obrazuje:

27. Podczas bryzy nocnej wiatr wieje:
28. Wiatr o prędkości 25 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta?
29. Co to jest kondensacja?
30. Co to jest jeden węzeł?
31. Południk to:
32. Log to:
33. Z kompasu można odczytać:
34. Echosonda to urządzenie służące do:
35. Komenda \"założyć cumy na biegowo\" oznacza:
36. Lina cumująca jacht biegnąca od dziobu w kierunku rufy to:
37. Wzmocnienie ochronne burty jachtu w górnej jej części to:
38. Kotwica patentowa to:
39. Prawidłowe czynności przy wyłączaniu kuchenki gazowej:
40. Do czego służy na łodzi motorowej urządzenie nazywane power trim?
41. Knaga służy do:
42. W celu ugaszenia gaśnicą pożaru w komorze silnika należy:
43. Jak należy się zachować widząc wypadającego za burtę członka załogi?
44. Przy pracach konserwacyjnych członek załogi oparzył się kwasem z akumulatora. Jak udzielić pierwszej pomocy?
45. Użycie pirotechnicznych środków wzywania pomocy powinno odbywać się zawsze:
46. Człowiekowi, który wypadł za burtę, koło ratunkowe nalezy rzucić blisko niego:
47. Wybierz właściwy sposób postępowania osoby, która wypadła za burtę:
48. Gwałtowne poruszanie się człowieka w zimnej wodzie powoduje:
49. Słyszysz na morzu we mgle pojedynczy długi sygnał ▬ nadawany co dwie minuty. Sygnał oznacza:
50. Światło rufowe statku ma kolor:
51. Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo światła czerwone nad białym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :
52. Statek pokazujący w dzień dwa żółte stożki połączone podstawami to :
53. Statek poruszający się z prędkością większą niż 40km/h:
54. Jeżeli przy mijaniu lub przecinaniu kursów jeden ze statków ma ustąpić drogi drugiemu, to statek mający pierwszeństwo powinien :
55. Gdzie nosi banderę jacht płynący na silniku:
56. Światło masztowe statku ma kolor:
57. Statek żaglowy płynie na przecięcie kursu statku o napędzie mechanicznym, ustąpić powinien :
58. Sektor świecenia światła masztowego wynosi :
59. Statek , który utracił manewrowość pokazuje w nocy dodatkowo światła widoczne ze wszystkich stron :
60. Powtarzane długie dźwięki nadawane przez statek to sygnał oznaczający :
61. Statek żaglowy płynący na żaglach i na silniku jednocześnie powinien pokazywać w dzień :
62. Osoba prowadząca jacht motorowy o mocy silnika 15kW:
63. Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty o napędzie mechanicznym o mocy większej niż:
64. Prawe światło burtowe ma kolor:
65. Statek nadał sygnał składający się z dźwięków : krótki, długi, dwa krótkie ●▬ ●●. Sygnał ten oznacza :
66. Statek pokazujący dodatkowo trzy światła w pionie : czerwone, białe, czerwone widoczne ze wszystkich stron, to statek :
67. Statek żaglowy wyprzedza statek o napędzie mechanicznym. Pierwszeństwo ma :
68. Jeden długi dźwięk ▬ nadany przez statek oznacza:
69. Do zasilania silnika dwusuwowego używamy:
70. Przy śrubie prawoskrętnej pracujesz wstecz rufa jest zarzucana:
71. Do czego służy szarpanka?
72. Zrywka w sytuacji awaryjnej?
73. Główne parametry charakteryzujące śrubę to:
74. Przy rozruchu manetka silnika stacjonarnego powinna być ustawiona:
75. Co należy sprawdzić po uruchomieniu silnika?