1. Z kompasu można odczytać:
2. GPS pokazuje:
3. Prędkość na morzu określamy w węzłach. Węzeł to:
4. Log to:
5. Równoleżnik to:
6. Mila morska to:
7. Echosonda to urządzenie służące do: