1. Szybki spadek ciśnienia powoduje:
2. Poniższy układ baryczny obrazuje:

3. Jaki front na mapie synoptycznej przedstawiany jest w tej formie graficznej?

4. Przedstawiony na mapie synoptycznej symbol mówi o prędkości wiatru równej:

5. Gdzie w układzie niżowym występuje największe i najmniejsze ciśnienie atmosferyczne?
6. Radiowy morski komunikat meteorologiczny posiada następujący schemat:
7. Podczas bryzy nocnej wiatr wieje: