Żeglarz jachtowy – przykładowy egzamin

| 0
1. Gardą (szponą) nazywamy element konstrukcji:
2. Jaki rodzaj ożaglowania przedstawia rysunek?

3. Lik przedni to:
4. Przy ożaglowaniu bermudzkim krawędź żagla mocowana do takielunku (masztu, sztagu) to:
5. Szpicgat to typ kadłuba jachtu o poniższej charakterystyce:
6. Krawędź żagla obszytą dla wzmocnienia nazywamy:
7. Na rysunku pokazano schematycznie konstrukcję urządzenia sterowego. Element zaznaczony kolorem czerwonym to:

8. Na rysunku poniżej pokazano schematycznie miecz jachtu. Jaki to rodzaj miecza?

9. Jak nazywa się kotwica przedstawiona na rysunku:

10. Po zakończeniu używania kuchenki gazowej należy jako pierwszą czynność wykonać:
11. Jakie czynności powinien wykonać członek załogi po komendzie \"przygotować grot do zrzucenia?
12. Przygotowując mieszankę paliwa i oleju do silnika dwusuwowego należy kierować się:
13. Śruba prawoskrętna umiejscowiona w płaszczyźnie symetrii jachtu. Włączamy silnik na bieg naprzód. Ster zero. Jaka będzie reakcja jachtu?
14. Przy dojściu do nabrzeża rufą podano i zamocowano dwie cumy rufowe. Członek załogi na dziobie nie zdążył założył cumy dziobowej na boję. Wiatr jest silny od dziobu. Jak dalej manewrować?
15. Jacht (kolor zielony) stoi przy nabrzeżu na cumie dziobowej obok drugiego jachtu jak na rysunku. Jak odejść bezpiecznie pod żaglami przy wietrze odpychającym (czerwona strzałka) i na który hals? Podano tylko pierwsze komendy.

16. Jeżeli człowiek wypadł za burtę na kursie pełny baksztag, to który z opisanych poniżej manewrów będzie najprostszy i najszybszy?
17. Jak nalezy przygotować cumę dziobową przy odejściu od boi, aby manewr odejścia przeprowadzić sprawnie i bezpiecznie?
18. Przy odejściu od boi na prawy hals ustawiamy:
19. Jakie niebezpieczeństwo stwarza ulatnianie się gazu (propan-butan) z butli we wnętrzu jachtu.
20. Komenda \"założyć cumę na biegowo\" oznacza:
21. Jakim znakiem oznaczony jest slip (pochylnia) przeznaczony do wyciągania jachtów z wody?

Znak 1:

 

Znak 2:

 

Znak 3:

22. Tama spiętrzająca wodę lecz nie zawsze pozwalająca na przepływanie jednostek pływających to:
23. Na kanale zaobserwowano ustawione znaki jak na rysunku. Co one oznaczają ?

24. Na kursie jachtu zaobserwowano jeden z pokazanych znaków. Jak go można minąć?

25. Kierunek szlaku żeglownego (po prawej ręce strona prawa - znaki czerwone, po lewej ręce strona lewa - znaki zielone) na jeziorze jest określany:
26. Jakie minimum pomocy nawigacyjnych należy mieć na jachcie żeglującym na Zatoce Gdańskiej?
27. Na kursie jachtu płynącego na północ zaobserwowano pławę jak na rysunku. Co ona oznacza i jak postąpić?

28. Jeśli płyniesz rzeką wzdłuż prawego brzegu i zobaczysz jeden ze znaków pokazanych na rysunku, to należy:

29. Na kanale zaobserwowano cztery jachty zacumowane po dwa burta w burtę, a na brzegu znaki jak na rysunku. Czy możemy za zgodą jednego z tych jachtów zacumować do jego burty?

30. Żeglując prawą stroną toru wodnego zauważono blisko brzegu znak jak na rysunku. Co on oznacza i jak się zachować?

31. Prędkość 1 węzł to:
32. Jacht płynący pod żaglami po otwartych wodach morskich ustępuje:
33. Na podejściu do portu podczas ciszy nastąpiła awaria silnika. Jest dość duży ruch. Jaki sygnał powinien podnieść jacht.
34. Na szlaku żeglownym zakotwiczono statek. Jego załoga wystawiła z jednej burty tablicę w biało zielone pionowe pasy, zaś z drugiej tablicę w poziome czerwono białe pasy. Z której strony miniesz ten statek?

35. Czarna kula wywieszona na jachcie (jak na ilustracji), w porze dziennej oznacza:

36. Która grupa znaków to sygnał SOS?:
37. Wody śródlądowe. Statek pasażerski o długości mniejszej niż 20 m z podniesionym znakiem jak na rysunku jest uważany w myśl przepisów za:

38. Od jakiego wieku można uzyskać stopień żeglarza jachtowego:
39. Który z poniższych sygnałów NIE JEST sygnałem wzywania pomocy na wodach śródlądowych:
40. Kto oprócz policji może kontrolować nas na wodach śródlądowych (sprawdzać dokumenty, nakładać mandaty, itp.)?
41. . Co mówią zasady bezpieczeństwa i etykiety na temat trzymania rąk i nóg poza burtą jachtu?
42. Wody śródlądowe. Statek pasażerski o długości mniejszej niż 20 m z podniesionym znakiem jak na rysunku jest uważany w myśl przepisów za:
43. Która z poniższych jednostek będzie miała pierwszeństwo przed wszystkimi pozostałymi?
44. Dwa jachty zacumowane są burta w burtę. Schodząc z jachtu zewnętrznego należy:
45. Dwa statki spotykają się. który z nich ma pierwszeństwo:
46. Siła działająca na żagiel, powodująca dryf jachtu to:
47. Jacht zmienia kurs względem wiatru z kursu bajdewind do kursu baksztag odpowiednio ustawiając żagle:
48. Prawidłowo wykonany zwrot przez sztag to:
49. Jacht jest tak skonstruowany, że moment prostujący w zakresie kątów przechyłu od 0° do 90° jest dodatni. Czy jest to jacht ?
50. Jacht płynie bajdewindem z pewną szybkością, przy wietrze rzeczywistym o szybkości większej od zera. Największą szybkość z wymienionych poniżej ma zawsze:
51. Wskaźnik wiatru jachtu płynącego na silniku podczas ciszy wskazuje wiatr:
52. Jacht mieczowy wyposażony jest w miecz o znacznym ciężarze (np. pewne jachty \"TANGO\") Czy podniesienie takiego miecza wpłynie na stateczność poprzeczną jachtu?
53. Czy znaczna liczba osób na pokładzie jachtu przy równomiernym ich rozmieszczeniu ( bez balastowania) wpłynie na stateczność jachtu mieczowego bez balastowego? Jaki to będzie wpływ?
54. Czy na wszystkich kursach wzgl. wiatru wiatr pozorny jest ostrzejszy od wiatru rzeczywistego?
55. Na kursie baksztag siła powodująca dryf:
56. Bryza dzienna (morska) to wiatr lokalny wiejący:
57. Na mapie synoptycznej taki symbol oznacza:

58. Widzisz bliską chmurę jak na zdjęciu , wieje słaby wiatr w jej kierunku, zakładasz że:

59. Kolejne pojawianie się chmur pokazanych na rysunku Cirrus i Cirrostratus przy spadku ciśnienia zwiastuje:

60. Na mapie synoptycznej pokazanej w TV środek wyżu jest położony na północ od naszej pozycji. Jakiego kierunku wiatru można się spodziewać?
61. Wiatr przyziemny w wyżu wieje (półkula północna):
62. Nadejście Cumulonimbusa zwiastuje następujące zjawisko:
63. Chmura w kształcie kowadła przynosząca bardzo gwałtowne i silne porywy wiatru, zwiastuje sztorm to:
64. Z których chmur można spodziewać się opadów deszczu ?
65. Powierzchnia (warstwa) rozdzielająca masę powietrza ciepłego od masy powietrza chłodnego w przypadku kiedy powietrze ciepłe napływa na chłodne to:
66. Gwałtowne poruszanie się człowieka w zimnej wodzie powoduje:
67. W pobliżu jachtu na Zatoce Gdańskiej zaobserwowano pomarańczowy dym. Co to oznacza?
68. Pierwsza pomoc przy krwawiących ranach otwartych kończyn:
69. Hipotermia jest to stan organizmu z obniżoną temperaturą wewnętrzną spowodowany czynnikami zewnętrznymi jak np. woda, wiatr itp. Jak postępować z taką osobą?
70. Po podjęciu nieprzytomnego człowieka z wody należy w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI sprawdzić:
71. Jaki jest numer ratunkowy telefonu WOPR (ratownictwo na jeziorach)
72. Ile środków ratunkowych powinno być na jachcie?
73. Prowadzący jacht polecił załodze założyć pasy /kamizelki ratunkowe. Jak powinna postępować załoga?
74. Czy pływając jachtem na jeziorach Mazurskich można korzystać z telefonicznych ostrzeżeń meteorologicznych?
75. Przy złamaniu kończyny należy: