Żeglarz jachtowy – przykładowy egzamin

| 0
1. Pokazany na szkicu żagiel to:

2. Jak nazywa się urządzenie do podnoszenia i opuszczania silnika przyczepnego?
3. Pawęż to:
4. Akumulatory kwasowe bezobsługowe powinny być umieszczone na jachcie:
5. Co zrobić, gdy w trakcie pracy silnika przyczepnego z otworu odpływowego przestanie wypływać woda:
6. Na rysunku pokazano schematycznie olinowanie masztu. Jak nazywa się lina oznaczona kolorem czerwonym?

7. Kabestan to urządzenie:
8. Na rysunku poniżej pokazano schematycznie miecz jachtu. Jaki to rodzaj miecza?

9. Refpatentem nazywamy element konstrukcyjny:
10. Knaga to element osprzętu jachtu służący do:
11. Jacht wyposażony jest w linę kotwiczną i kotwicę Danfortha Kotwiczymy na jeziorze na głębokości 2 m. Jaką minimalną długość liny kotwicznej wydać dla bezpiecznego postoju przy założeniu, że bezpieczny promień łukowania wynosi ok. 20 m?
12. Na jachcie z instalacją elektryczną 12 V czuć zapach tlącej się izolacji. Jak należy postąpić?
13. Jacht (kolor zielony) stoi przy nabrzeżu na cumie dziobowej obok drugiego jachtu jak na rysunku. Jak odejść bezpiecznie pod żaglami przy wietrze odpychającym (czerwona strzałka) i na który hals? Podano tylko pierwsze komendy.

14. Jacht z otaklowaniem żaglowym typu slup ma postawione wszystkie żagle. Kurs względem wiatru baksztag. Zamierzamy płynąć dalej na silniku bez żagli. Jak przeprowadzić zrzucenie żagli?
15. Jacht płynie na silniku. Zamierzamy dalej płynąć pod żaglami. W jaki sposób przeprowadzić postawienie żagli?
16. Wylatująca woda z boku silnika podczas jego pracy może świadczyć o
17. Jacht morski balastowy(długość 8 m). Ile cum i jakiej długości powinno być na pokładzie zgodnie z dobrą praktyką żeglarską?
18. Przy odejściu od boi na lewy hals ustawiamy:
19. Podchodząc do boi najskuteczniej jest przeprowadzić manewr w sposób następujący:
20. Jacht (czerwony) bez silnika stoi na przystani jak na rysunku.Wiatr strzałka niebieska. Cuma rufowa założona na boi na biegowo, dziobowa na biegowo. Jak NAJBEZPIECZNIEJ odejść pod żaglami?

21. Czarno-żółto-czarny znak, zwieńczony dwoma stożkami skierowanymi podstawami do siebie oznacza:

22. Jacht po wypłynięciu z przesmyku między jeziorami Zaobserwował pławę jak na rysunku. Co ona oznacza?

23. Płynąc kanałem zaobserwowano taki znak. Co oznacza?

24. Płynąc wzdłuż brzegu jeziora zaobserwowano na brzegu znak jak na rysunku. Co on oznacza?

25. Jacht płynący rzeką z prądem zaobserwował na kursie znak jak na rysunku. Co on oznacza i co należy zrobić?

26. Kierunek szlaku żeglownego (po prawej ręce strona prawa - znaki czerwone, po lewej ręce strona lewa - znaki zielone) na jeziorze jest określany:
27. Na polskiej mapie morskiej naniesione są oznaczenia jak na rysunku obok. Co one oznaczają?

28. Jacht płynąc kanałem na pewnym odcinku zauważył znak jak na rysunku. Co on oznacza?

29. Jacht zbliża się do mostu zwodzonego. Na moście zaobserwowano sygnał jak na rysunku. Jak należy się zachować?

30. Co oznacza pokazana tablica?

31. Jacht żaglowy płynący na żaglach i na silniku w dzień powinien nosić:
32. Jacht żaglowy idzie do wejścia do kanału odległego ok. 300 m. Statek pasażerski wychodzący z kanału na wprost jachtu dał sygnał dźwiękowy dwa krótkie. Co powinien zrobić jacht?
33. Jeden długi dzwięk nadany przez statek na drodze sródlądowej oznacza:
34. Sygnał świetlny lub dźwiękowy składający się z grupy trzech krótkich, trzech długich i trzech krótkich świateł i/lub dźwięków oznacza:
35. Osoba prowadząca jacht żaglowy o długości 8 m po śródlądowych drogach wodnych powinna posiadać:
36. Dwa jachty zacumowane są burta w burtę. Schodząc z jachtu zewnętrznego należy:
37. Idąc we mgle po wodach morskich usłyszano na jachcie dwa dźwięki długie przed dziobem. Jak należy postąpić?
38. Od jakiego wieku można uzyskać stopień żeglarza jachtowego:
39. Na podejściu do portu Gdańsk jacht zaobserwował statek, który podniósł sygnały jak na rysunku. Jak go wyminąc?

40. Jacht typu slup płynący fordewindem ma grota po prawej burcie. Jakim płynie halsem?
41. Na wodach morskich jacht żaglowy wyprzedzający inny jacht żaglowy
42. Flaga oraz umieszczona nad nią lub pod nią kula, oznacza:
43. Do czego upoważnia stopień żeglarza jachtowego:
44. Żeglarz jachtowy uprawniony jest między innymi do:
45. Jacht żaglowy o długości mniejszej niż 7 m w myśl obowiązujących przepisów jest uważany za:
46. Jacht ma postawiony grot i fok. Przed zwrotem przez sztag zluzowano szot foka. Co to spowoduje?
47. Wielkość siły aerodynamicznej na żaglu przy tej samej sile wiatru zależy od:
48. Prawidłowo wykonany zwrot przez rufę to:
49. Na jakich kursach względem wiatru najbardziej jest przydatny obciągacz bomu?
50. Jacht płynie bajdewindem z pewną szybkością, przy wietrze rzeczywistym o szybkości większej od zera. Największą szybkość z wymienionych poniżej ma zawsze:
51. Nadmierne wybieranie żagli ustawionych prawidłowo - pod optymalnym kątem natarcia ( np. maksymalne wybranie żagli przy żegludze kursem półwiatr czy baksztag) spowoduje:
52. Największa siła aerodynamiczna na żaglu przy żegludze kursami ostrymi, powstaje przy kącie natarcia do wiatru pozornego równym ok.
53. Jacht żegluje w stosunku do wiatru rzeczywistego pod kątem 60°. Jak nazywamy taki kurs względem wiatru:
54. Półwiatr to kurs jachtu przy wietrze rzeczywistym wiejącym w stosunku do kursu jachtu pod kątem:
55. Przesunięcie środka bocznego oporu jachtu mieczowego można uzyskać przez:
56. Krótkotrwałe i gwałtowne opady występują zazwyczaj:
57. Wiatr przyziemny w niżu wieje (półkula północna):
58. Na mapie synoptycznej pokazanej w TV środek wyżu jest położony na północ od naszej pozycji. Jakiego kierunku wiatru można się spodziewać?
59. W jakim układzie barycznym mogą występować obszary o silniejszym wietrze?
60. Symbol na mapie synoptycznej jak na rysunku, oznacza:

61. Co to jest kondensacja?
62. Powierzchnia (warstwa) rozdzielająca masę powietrza chłodnego od masy powietrza ciepłego w przypadku kiedy powietrze chłodne napływa pod ciepłe to:
63. W komunikacie meteorologicznym podano, że nad środkową Polską będzie przemieszczał się front chłodny z zachodu na wschód. Jakiej pogody można się spodziewać na Zalewie Zegrzyńskim?
64. Izobary kreślone na mapach pogody są to:
65. Wiatr określony w komunikacie meteorologicznym jako 1 - 2 w skali Beauforta to:
66. Prowadzący jacht jest zobowiązany udzielić pomocy:
67. Na jachcie czuć zapach tlącej się izolacji. Co zrobić w pierwszej kolejności?
68. Po wywrotce jachtu należy przede wszystkim:
69. Po podjęciu nieprzytomnego człowieka z wody należy w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI sprawdzić:
70. Jak wzywać pomocy w nocy (wody śródlądowe - do dyspozycji jest tylko latarka)?
71. Niezatapialny jacht w lecie przewrócił się na dużym jeziorze w odległości ok. 1 km od zawietrznego brzegu. Wzywano pomoc ale na razie bez skutku. Jakie powinno być dalsze postępowanie?
72. W jakie osobiste środki ratunkowe ma byc wyposażony jacht żeglujący na wodach śródlądowych?
73. Pierwszej pomocy przy oparzeniach udzielamy następująco:
74. Na Zalewie Szczecińskim w dzień na skutek pęknięcia kadłuba jacht nabiera wody (jacht wyposażony zgodnie z przepisami, a w sąsiedztwie nie ma innych jednostek ani portu). Jak najlepiej i najskuteczniej wezwać pomocy?
75. Na jachcie zerwała się top-wanta nawietrzna, maszt nie złamał się. Jakie działanie podjąć?