Żeglarz jachtowy – przykładowy egzamin

| 0
1. Jak nazywa się urządzenie do podnoszenia i opuszczania silnika przyczepnego?
2. Przy ożaglowaniu bermudzkim krawędź żagla mocowana do takielunku (masztu, sztagu) to:
3. Żagiel mocowany do masztu i bomu na jachcie typu slup to:
4. Achterpik na jachcie znajduje się:
5. Na rysunku poniżej pokazano schematycznie miecz jachtu. Jaki to rodzaj miecza?

6. Na rysunku pokazano schematycznie miecz jachtu. Jaki to rodzaj miecza?

7. Gardą (szponą) nazywamy element konstrukcji:
8. Do olinowania ruchomego zaliczamy:
9. Refpatentem nazywamy element konstrukcyjny:
10. Jak nazywa się kotwica przedstawiona na rysunku:

11. Przygotowując mieszankę paliwa i oleju do silnika dwusuwowego należy kierować się:
12. Kąt martwy dla danego jachtu wynosi 120°. W jakim momencie podczas halsowania należy wykonać zwrot przez sztag, aby mieć pewność, że jednym halsem dopłyniemy do żądanego punktu ( n.p. boi)?
13. Intensywne hamowanie żaglami polega na:
14. Jacht (kolor zielony) stoi przy nabrzeżu na cumie dziobowej obok drugiego jachtu jak na rysunku. Jak odejść bezpiecznie pod żaglami przy wietrze odpychającym (czerwona strzałka) i na który hals? Podano tylko pierwsze komendy.

15. Podchodzimy do pomostu prawą burtą na silniku pod prąd. Po zahamowaniu silnikiem jacht stoi. Jaką reakcję jachtu spowoduje wychylenie steru w takiej sytuacji?
16. Jakie czynności powinien wykonać członek załogi po komendzie \"przygotować grot do zrzucenia?
17. Jacht z otaklowaniem żaglowym typu slup ma postawione wszystkie żagle. Kurs względem wiatru baksztag. Zamierzamy płynąć dalej na silniku bez żagli. Jak przeprowadzić zrzucenie żagli?
18. Śruba prawoskrętna umiejscowiona w płaszczyźnie symetrii jachtu. Włączamy silnik na bieg naprzód. Ster zero. Jaka będzie reakcja jachtu?
19. Podczas holowania jachtu z brzegu( np. na kanale) linę holowniczą dla ułatwienia sterowania należy zamocować?
20. Jakie niebezpieczeństwo stwarza ulatnianie się gazu (propan-butan) z butli we wnętrzu jachtu.
21. Jacht po wypłynięciu z przesmyku między jeziorami Zaobserwował pławę jak na rysunku. Co ona oznacza?

22. Tama spiętrzająca wodę lecz nie zawsze pozwalająca na przepływanie jednostek pływających to:
23. Zaobserwowano znak przedstawiony na rysunku, Co on oznacza?

24. Co oznacza taki znak na kanale?

25. Kierunek szlaku żeglownego (po prawej ręce strona prawa - znaki czerwone, po lewej ręce strona lewa - znaki zielone) na jeziorze jest określany:
26. Płynąc kanałem zaobserwowano znak jak na rysunku. Jeżeli na trójkącie z prawej strony znaku znajduje się liczba to co ona oznacza?

27. Jakim znakiem oznaczony jest slip (pochylnia) przeznaczony do wyciągania jachtów z wody?

Znak 1:

 

Znak 2:

 

Znak 3:

28. Płynąc rzeką z prądem zaobserwowano boję stożkową o trudnym do rozpoznania kolorze. Co może oznaczać i jak ją minąć?
29. Na polskiej mapie morskiej naniesione są oznaczenia jak na rysunku obok. Co one oznaczają?

30. Na kanale zaobserwowano ustawione znaki jak na rysunku. Co one oznaczają ?

31. Jacht żaglowy idzie do wejścia do kanału odległego ok. 300 m. Statek pasażerski wychodzący z kanału na wprost jachtu dał sygnał dźwiękowy dwa krótkie. Co powinien zrobić jacht?
32. Na szlaku żeglownym zakotwiczono statek. Jego załoga wystawiła z jednej burty tablicę w biało zielone pionowe pasy, zaś z drugiej tablicę w poziome czerwono białe pasy. Z której strony miniesz ten statek?

33. Prowadzący jacht jest zobowiązany udzielić pomocy:
34. Optymalna długość liny kotwicznej to:
35. Od jakiego wieku można uzyskać stopień żeglarza jachtowego:
36. Przed wejściem na obcy jacht należy:
37. Prędkość 1 węzł to:
38. Na jachcie jednomasztowym z ożaglowaniem trójkątnym banderę nosimy:
39. Na podejściu do portu Gdańsk jacht zaobserwował statek, który podniósł sygnały jak na rysunku. Jak go wyminąc?

40. Który z poniższych sygnałów NIE JEST sygnałem wzywania pomocy na wodach śródlądowych:
41. Czarna kula wywieszona na jachcie (jak na ilustracji), w porze dziennej oznacza:

42. Jacht płynący pod żaglami po otwartych wodach morskich ustępuje:
43. Jaki kolor ma światło kotwiczne?
44. Wody śródlądowe. W czasie manewru wyprzedzania jachtu żaglowego, jacht który wyprzedza powinien z zasady wyprzedzać:
45. Dwa statki spotykają się. który z nich ma pierwszeństwo:
46. Jacht ma postawiony grot i fok. Przed zwrotem przez sztag zluzowano szot foka. Co to spowoduje?
47. Jacht zmienia kurs względem wiatru z kursu bajdewind do kursu baksztag odpowiednio ustawiając żagle:
48. Pod jakim warunkiem jacht \"wywracalny\" (kąt krytyczny przechyłu np. ok. 50°) może być dopuszczony do żeglugi?
49. Miecz na jachtach mieczowych z lekkim mieczem służy do:
50. Jacht płynie bajdewindem z pewną szybkością, przy wietrze rzeczywistym o szybkości większej od zera. Największą szybkość z wymienionych poniżej ma zawsze:
51. Aby ułatwić szybkie odpadanie jachtu o osprzęcie żaglowym typu slup idącego półwiatrem przy postawionym foku i grocie należy (poza sterowaniem)
52. Siła działająca na żagiel, powodująca dryf jachtu to:
53. Chwilowy spadek szybkości wiatru rzeczywistego spowoduje odczuwanie wiatru pozornego jako:
54. Nadmierne wybieranie żagli ustawionych prawidłowo - pod optymalnym kątem natarcia ( np. maksymalne wybranie żagli przy żegludze kursem półwiatr czy baksztag) spowoduje:
55. Prawidłowo wykonany zwrot przez sztag to:
56. Na mapie synoptycznej taki symbol oznacza:

57. Pojawiające się rano i nieznacznie rozbudowujące się drobne chmury Cumulus pokazane na rysunku zwiastują:

58. Wiatr określony w komunikacie meteorologicznym jako 4 w skali Beauforta to:
59. Na mapie synoptycznej pokazanej w TV środek wyżu jest położony na północ od naszej pozycji. Jakiego kierunku wiatru można się spodziewać?
60. Na rysunku pokazano fragment mapy synoptycznej. Jakiego wiatru możemy spodziewać się w Polsce?

61. Bryza dzienna (morska) to wiatr lokalny wiejący:
62. W jakim układzie barycznym mogą występować obszary o silniejszym wietrze?
63. Widzisz bliską chmurę jak na zdjęciu , wieje słaby wiatr w jej kierunku, zakładasz że:

64. Jeżeli w prognozie radiowej słyszymy \"niż znad Danii pogłębia się i przesuwa szybko na południowy wschód\", to w ciągu najbliższej doby na Zalewie Zegrzyńskim spodziewamy się
65. Z których chmur można spodziewać się opadów deszczu ?
66. Prowadzący jacht jest zobowiązany udzielić pomocy:
67. W pobliżu jachtu na Zatoce Gdańskiej zaobserwowano pomarańczowy dym. Co to oznacza?
68. Zaobserwowano, że znajdujący się w pobliżu jacht ma podniesiony sygnał jak na rysunku. Co należy zrobić?

69. Na jeziorach Mazurskich na maszcie sygnałowym w poblizu wejścia do kanału Tałckiego zaobserwowano żółte światło pulsujace ( błysk w przybliżeniu co 2 sekundy). Co to może oznaczać?
70. Po podjęciu nieprzytomnego człowieka z wody należy w PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI sprawdzić:
71. Co może być pomocne przy próbie postawienia niewielkiego jachtu mieczowego po wywrotce, jeżeli dotychczasowe proby postawienia nie dały rezultatu?
72. Gwałtowne poruszanie się człowieka w zimnej wodzie powoduje:
73. Jak wzywać pomocy w nocy (wody śródlądowe - do dyspozycji jest tylko latarka)?
74. Pierwsza pomoc przy krwawiących ranach otwartych kończyn:
75. Na małym jachcie wywracalnym(np. OMEGA) jest 5 osób. Jedna wypadła za burtę. Jak do niej podejść i jak ją najbezpieczniej wyciagnąć na jacht?