TEORIA ŻEGLOWANIA

| 0
1. Przesunięcie środka bocznego oporu jachtu mieczowego można uzyskać przez:
2. Na kursie baksztag siła powodująca dryf:
3. Jacht stoi zacumowany do boi, jaki wiatr odczuwamy na jachcie
4. Jacht przy niewielkiej sile wiatru płynie kursem ostry bajdewind ze stałą szybkością, szkwał spowodował wzrost wiatru rzeczywistego, czy jacht może w tej sytuacji:
5. Refowanie grota do bomu na jachcie typu slup spowoduje zmianę położenia środka ożaglowania:
6. Na jachcie typu slup postawiony jest grot i fok. Refowanie tylko foka przez nawijanie go na sztag (roler foka) spowoduje:
7. Jacht jest tak skonstruowany, że moment prostujący w zakresie kątów przechyłu od 0° do 90° jest dodatni. Czy jest to jacht ?
8. Przy znacznym wychyleniu płetwy sterowej w prawo (65°-75°), jacht płynący do przodu będzie:
9. Prawidłowo wykonany zwrot przez rufę to:
10. Pod jakim warunkiem jacht \"wywracalny\" (kąt krytyczny przechyłu np. ok. 50°) może być dopuszczony do żeglugi?