TEORIA ŻEGLOWANIA

| 0
1. Wielkość siły aerodynamicznej na żaglu przy tej samej sile wiatru zależy od:
2. Jaki wpływ na dryf jachtu przy kursach na wiatr (bejdewind, półwiatr) ma jego szybkość ?
3. Ciśnienie powietrza przepływajacego po obu stronach żagla:
4. Nadmierne wybieranie żagli ustawionych prawidłowo - pod optymalnym kątem natarcia ( np. maksymalne wybranie żagli przy żegludze kursem półwiatr czy baksztag) spowoduje:
5. Czy na wszystkich kursach wzgl. wiatru wiatr pozorny jest ostrzejszy od wiatru rzeczywistego?
6. Na kursie baksztag siła powodująca dryf:
7. Przy odbiorze jachtu od firmy czarterowej NAJWAŻNIEJSZE Z PUNKTU WIDZENIA STATECZNOŚCI JACHTU - BEZPIECZNEJ ŻEGLUGI będzie uzyskanie poniższych informacji:
8. Prawidłowo wykonany zwrot przez sztag to:
9. Wskaźnik wiatru jachtu płynącego na silniku podczas ciszy wskazuje wiatr:
10. Półwiatr to kurs jachtu przy wietrze rzeczywistym wiejącym w stosunku do kursu jachtu pod kątem: