TEORIA ŻEGLOWANIA

| 0
1. Dla jakiego kursu względem wiatru kierunek wiatru rzeczywistego i pozornego jest taki sam?
2. Na kursie baksztag siła powodująca dryf:
3. Przy ruchu jachtu do przodu wychylenie płetwy steru w stronę lewej burty spowoduje skręt jachtu i odchylenie dziobu i rufy:
4. Przegłębienie dziobu jachtu powoduje:
5. Refowanie grota do bomu na jachcie typu slup spowoduje zmianę położenia środka ożaglowania:
6. Jacht stoi zacumowany do boi, jaki wiatr odczuwamy na jachcie
7. Jacht płynący kursem bajdewind może najostrzej płynąć w stosunku do wiatru rzeczywistego pod kątem 40°. Jaki będzie kąt martwy dla takiego jachtu?
8. Zrzucenie foka na jachcie typu slup żeglującym przy postawionym grocie i foku spowoduje:
9. Jacht żegluje w stosunku do wiatru rzeczywistego pod kątem 60°. Jak nazywamy taki kurs względem wiatru:
10. O stateczności poprzecznej jachtu decyduje wzajemne położenie: