Sternik motorowodny – przykładowy egzamin

| 0
1. Rzeka „dzika” to:
2. Co oznacza ten znak?

3. Płyniesz rzeką z prądem, którą burtą miniesz tykę?
4. Płycizna między plosami to:
5. Co oznacza ten znak?

6. Nurtem nazywamy miejsce na rzece:
7. Płynąc na wschód jacht napotkał na swej drodze tykę ze znakiem szczytowym w postaci dwóch stożków skierowanych wierzchołkami do góry. Którą burtą powinien minąć znak?
8. Znak oznaczający pozwolenie na wejście do śluzy to:
9. Co to za znak?

10. Co oznacza ten znak?

11. Co oznacza ten znak?

12. Na polskich wodach morskich oznakowanie prawej granicy toru wodnego ma kolor:
13. Co oznacza ten znak?

14. Płynąc w górę rzeki jacht napotkał zieloną pławę w kształcie stożka. Którą stronę szlaku żeglownego wyznacza? Którą burtą należy ją minąć?
15. Zielone i czerwone światło umieszczone na wejściu do śluzy oznacza:
16. Kierunek szlaku żeglownego na śródlądowych drogach wodnych zazwyczaj biegnie:
17. Co to za znak?

18. Wschodni znak kardynalny ma charakterystykę świetlną:
19. Światło izofazowe to światło, w którym:
20. Jaz jest budowlą wodną służącą do:
21. Co to za znak?

22. Rozgałęzienie szlaku żeglownego może być oznakowane:
23. Jaki front na mapie synoptycznej przedstawiany jest w tej formie graficznej?

24. Krótkotrwałe i gwałtowne opady występują zazwyczaj:
25. Poniższy układ baryczny obrazuje:

26. Chmura zwiastująca silne wiatry z gwałtownymi szkwałami to:
27. Ciśnienie 1020 hPa to ciśnienie:
28. Co to jest kondensacja?
29. Jakie chmury informują o zbliżaniu się frontu ciepłego?
30. Południk to:
31. Co to jest jeden węzeł?
32. Szerokość geograficzna jest zapisywana literą:
33. Równoleżnik to:
34. Szerokość geograficzną (stopnie) zapisujemy:
35. Lina cumująca jacht biegnąca od dziobu w kierunku rufy to:
36. Główna belka konstrukcyjna jachtu to:
37. Komenda \"założyć cumy na biegowo\" oznacza:
38. Dziobowa część kadłuba jachtu to:
39. Urządzenie cumownicze na kei, naktórym obkładamy cumy to:
40. Napięcie znamionowe większości akumulatorów łodziowych wynosi:
41. Do ochrony kadłuba w trakcie manewrów portowych i w czasie postoju służą:
42. Na jeziorach Mazurskich na maszcie sygnałowym przy wejściu do kanału Jeglińskiego zaobserwowano żółte światło pulsujace ( błysk częściej niż co 1 sekundę). Co to może oznaczać?
43. Po całodziennej żegludze w lecie załoganta boli głowa, ma zaburzenia świadomości, ciepłą zaczerwienioną skórę i nudności. Czego to mogą być objawy i jak postępować?
44. Użycie pirotechnicznych środków wzywania pomocy powinno odbywać się zawsze:
45. Jeden cykl RKO to:
46. Jak należy się zachować widząc wypadającego za burtę członka załogi?
47. Gwałtowne poruszanie się człowieka w zimnej wodzie powoduje:
48. Czy kamizelka asekuracyjna zapewnia odwrócenie człowieka w wodzie twarzą do góry?
49. Statek posiadający zezwolenie na przewóz więcej niż 12 pasażerów, o długości mniejszej niż 20m powinien pokazywać :
50. Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:
51. Statek pokazujący w dzień dwa żółte stożki połączone podstawami to :
52. Słyszysz na morzu we mgle sygnał gwałtownego bicia w dzwon trwający ok. 5 sekund w ostępie 1 minuty. Sygnał oznacza :
53. Światło rufowe statku ma kolor:
54. Światło masztowe statku ma kolor:
55. Osoba piętnastoletnia posiadająca patent sternika motorowodnego może prowadzić jednostki o napędzie mechanicznym o mocy :
56. Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo światła białe nad czerwonym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :
57. Cztery krótkie dźwięki ●●●● nadane przez statek oznaczają :
58. Jeden długi dźwięk ▬ nadany przez statek oznacza:
59. Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo światła czerwone nad białym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :
60. Noc wg przepisów żeglugowych jest to okres :
61. Prawe światło burtowe ma kolor:
62. Widzisz w nocy na rzece statek pokazujący światła zielone nad białym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :
63. Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się. Która jednostka powinna ustąpić pierwszeństwa ?
64. Jeżeli przy mijaniu lub przecinaniu kursów jeden ze statków ma ustąpić drogi drugiemu, to statek mający pierwszeństwo powinien :
65. System IALA to :
66. Statek żaglowy płynący w nocy pod żaglami niesie światła :
67. Seria podwójnych krótkich dźwięków ●● ●● ●● ●● ●● ●● nadawane przez statek oznacza:
68. Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty o napędzie mechanicznym o mocy większej niż:
69. Przy śrubie prawoskrętnej pracujesz wstecz rufa jest zarzucana:
70. Trymowanie silnika to inaczej:
71. Do zasilania silnika dwusuwowego używamy:
72. Przy śrubie lewoskrętnej pracującej naprzód, rufa odrzucana jest:
73. Jakie oddziaływanie ma prawoskrętna śruba przy płynięciu do przodu?
74. Pod pojęciem śruby prawoskrętnej rozumiemy:
75. Przy rozruchu manetka silnika stacjonarnego powinna być ustawiona: