Sternik motorowodny – przykładowy egzamin

| 0
1. Co to za znak?

2. Znak oznaczający pozwolenie na wejście do śluzy to:
3. Światło izofazowe to światło w którym:
4. Zielone i czerwone światło umieszczone na wejściu do śluzy oznacza:
5. Co oznacza ten znak?

6. Co to za znak?

7. Co oznacza ten znak?

8. Co oznacza ten znak?

9. Co znacza ten znak?

10. Płyniesz rzeką pod prąd, którą burtą miniesz tykę z wiechą?
11. Określenie \"w górę szlaku\" oznacza kierunek:
12. Co oznacza ten znak?

13. Co oznacza ten znak?

14. Nurtem nazywamy miejsce na rzece:
15. Co oznacza ten znak?

16. Co oznacza ten znak?

17. Co oznacza ten znak?

18. Farwater jest to:
19. Co to za znak?

20. Kierunki szlaków żeglownych na rzekach zazwyczaj biegną:
21. Co oznacza ten znak?

22. Płycizna między plosami to:
23. Co to jest kondensacja?
24. Ciśnienie 1020 hPa to ciśnienie:
25. Wiatr przyziemny w niżu wieje (półkula północna):
26. Przedstawiony na mapie synoptycznej symbol mówi o prędkości wiatru równej:

27. Pogoda występująca w wyżu barycznym to:
28. Podczas bryzy nocnej wiatr wieje:
29. Szybki spadek ciśnienia powoduje:
30. Co to jest jeden węzeł?
31. Południk to:
32. Echosonda to urządzenie służące do:
33. Równoleżnik to:
34. Z kompasu można odczytać:
35. Komenda \"założyć cumy na biegowo\" oznacza:
36. Wzmocnienie ochronne burty jachtu w górnej jej części to:
37. Część konstrukcyjna łodzi, do której mocowany jest silnik przyczepny to:
38. Lina cumująca jacht biegnąca od dziobu w kierunku rufy to:
39. Dziobowa część pokładu jachtu to:
40. Knaga służy do:
41. Napięcie znamionowe większości akumulatorów łodziowych wynosi:
42. Gwałtowne poruszanie się człowieka w zimnej wodzie powoduje:
43. Jak należy się zachować widząc wypadającego za burtę członka załogi?
44. Z prawej burty jachtu zaobserwowano jednostkę nadającą sygnał jak na rysunku. Jak należy postąpić?

45. Czy na jachcie żeglującym na Jeziorach Mazurskich kapitan ma prawo zarządzić, aby załoga założyła pasy/kamizelki ratunkowe?
46. Pierwsza pomoc przy krwawiących ranach otwartych kończyn:
47. Prowadzący jacht jest zobowiązany udzielić pomocy:
48. Człowiekowi, który wypadł za burtę, koło ratunkowe nalezy rzucić blisko niego:
49. Światło masztowe statku ma kolor:
50. Światło rufowe statku ma kolor:
51. Osoba prowadząca jacht motorowy o mocy silnika 15kW:
52. Cztery krótkie dźwięki ●●●● nadane przez statek oznaczają :
53. Statek żaglowy płynie na przecięcie kursu statku o napędzie mechanicznym, ustąpić powinien :
54. Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się. Która jednostka powinna ustąpić pierwszeństwa ?
55. System IALA to :
56. Statek poruszający się z prędkością większą niż 40km/h:
57. Statek żaglowy płynący w nocy pod żaglami niesie światła :
58. Statek pokazujący w dzień dwa żółte stożki połączone podstawami to :
59. Statek żaglowy wyprzedza statek o napędzie mechanicznym. Pierwszeństwo ma :
60. Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo światła czerwone nad białym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :
61. Statek żaglowy płynący na żaglach i na silniku jednocześnie powinien pokazywać w dzień :
62. Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:
63. Prawe światło burtowe ma kolor:
64. Sektor świecenia światła rufowego wynosi :
65. Seria podwójnych krótkich dźwięków ●● ●● ●● ●● ●● ●● nadawane przez statek oznacza:
66. Powtarzane długie dźwięki nadawane przez statek to sygnał oznaczający :
67. Mały statek o napędzie mechanicznym o długości 7,5 m płynąc w nocy, powinien pokazywać:
68. Obowiązkowi rejestracji podlegają jachty o napędzie mechanicznym o mocy większej niż:
69. Do zasilania silnika dwusuwowego używamy:
70. Podczas pływania zrywkę należy:
71. Przy śrubie prawoskrętnej pracujesz wstecz rufa jest zarzucana:
72. Manetka to:
73. Główne parametry charakteryzujące śrubę to:
74. Przy rozruchu manetka silnika stacjonarnego powinna być ustawiona:
75. Zrywka w sytuacji awaryjnej?