WIADOMOŚCI Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO

| 0
1. Czy na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Szczecińskim działa służba ratownictwa morskiego SAR?
2. Pierwszej pomocy przy oparzeniach udzielamy następująco:
3. W celu ugaszenia gaśnicą pożaru w komorze silnika należy:
4. Jakiego koloru rakiet należy użyć celem wezwania pomocy?
5. Na jachcie czuć zapach tlącej się izolacji. Co zrobić w pierwszej kolejności?
6. Co powinniśmy zrobić gdy wypada nam człowiek za burtę?
7. Zaobserwowano, że znajdujący się w pobliżu jacht ma podniesiony sygnał jak na rysunku. Co należy zrobić?

8. Gwałtowne poruszanie się człowieka w zimnej wodzie powoduje:
9. Jak zachować się przy wywracaniu się jachtu (wywrotka już nieunikniona)?
10. Członek załogi przewrócił się na pokładzie, ma silny ból klatki piersiowej szczególnie przy wdechu. Jak udzielic mu pierwszej pomocy?