PRZEPISY PRAWA DROGI. OCHRONA WÓD. ETYKIETA JACHTOWA.

| 0
1. Jacht płynie na silniku, kursem przeciwnym na wprost zbliża się jacht pod żaglami niosący sygnał jak na rysunku. Jak należy postąpić?

2. Do jakiego znaku żeglugowego pływającego lub brzegowego może zacumować statek żaglowy:
3. Gdy mały statek idący pod żaglami prawym halsem idzie kursem przecinającym się z kursem małego statku idącego pod żaglami lewym halsem tak, że istnieje ryzyko zderzenia to powinien:
4. Która grupa znaków to sygnał SOS?:
5. Optymalna długość liny kotwicznej to:
6. Na wodach morskich jacht żaglowy wyprzedzany przez inny jacht żaglowy:
7. Jacht płynący pod żaglami po otwartych wodach morskich idzie kursem przecinającym się z kursem statku o napędzie mechanicznym tak, że istnieje ryzyko zderzenia. Statek podniósł sygnał jak na rysunku. Jak należy postąpić?

8. Co oznaczają dwa krótkie dźwięki
9. Osoba prowadząca jacht żaglowy o długości 8 m po śródlądowych drogach wodnych powinna posiadać:
10. Na jachcie płynącym na silniku z opuszczonymi żaglami banderę nosimy: