PRZEPISY PRAWA DROGI. OCHRONA WÓD. ETYKIETA JACHTOWA.

| 0
1. Podczas żeglugi zobaczyliśmy na wodzie dużą plamę oleju. Co należy zrobić?
2. Dwa jachty żaglowe spotykają się na tym samym halsie i są w kryciu, który ma pierwszeństwo:
3. 23. W jakim przedziale stopni w skali Beauforta żegluga śródlądowa może odbywać się bezpiecznie na mieczowym jachcie turystycznym:
4. Prowadzący jacht jest zobowiązany udzielić pomocy:
5. Na jachcie jednomasztowym z ożaglowaniem trójkątnym banderę nosimy:
6. Dwa statki spotykają się. który z nich ma pierwszeństwo:
7. Który z poniższych sygnałów NIE JEST sygnałem wzywania pomocy na wodach śródlądowych:
8. Które z odpadów są najbardziej szkodliwe dla środowiska?
9. Osoba prowadząca jacht żaglowy o długości 8 m po śródlądowych drogach wodnych powinna posiadać:
10. Wody śródlądowe. Światło zielone nad białym pokazane na statku oznacza: