PRZEPISY – STERNIK MOTOROWODNY

| 0
1. Statek o ograniczonej zdolności manewrowej to statek, który nie może manewrować :
2. Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo światła białe nad czerwonym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :
3. System IALA to :
4. Jakie dodatkowo światło powinien pokazywać w nocy statek przewożący materiały niebezpieczne ?
5. Noc wg przepisów żeglugowych jest to okres :
6. Światło rufowe statku ma kolor:
7. Statek żaglowy płynie na przecięcie kursu statku o napędzie mechanicznym, ustąpić powinien :