PRZEPISY – STERNIK MOTOROWODNY

| 0
1. Statek o ograniczonej zdolności manewrowej to statek, który nie może manewrować :
2. Statek pokazujący w dzień dwa żółte stożki połączone podstawami to :
3. Widzisz w nocy statek niosący dodatkowo światła czerwone nad białym widoczne ze wszystkich stron. Jest to :
4. Dwa jachty motorowe płyną kursami przecinającymi się. Która jednostka powinna ustąpić pierwszeństwa ?
5. Przy mijaniu na rzece statki idące w górę:
6. Statek nadał sygnał składający się z dźwięków : krótki, długi, dwa krótkie ●▬ ●●. Sygnał ten oznacza :
7. Jakie światło na rufie powinien pokazywać w nocy statek holujący inne statki ?