NAWIGACJA MOTO

| 0
1. Równoleżnik to:
2. Długość geograficzna jest zapisywana literą:
3. Długość geograficzną (stopnie) zapisujemy:
4. GPS pokazuje:
5. Echosonda to urządzenie służące do:
6. Log to:
7. Szerokość geograficzną (stopnie) zapisujemy: