NAWIGACJA MOTO

| 0
1. Mila morska to:
2. Co to jest jeden węzeł?
3. Z kompasu można odczytać:
4. Log to:
5. Echosonda to urządzenie służące do:
6. Południk to:
7. Prędkość na morzu określamy w węzłach. Węzeł to: