METEOROLOGIA MOTO

| 0
1. Front zokludowany powstaje na skutek:
2. Podczas bryzy nocnej wiatr wieje:
3. Komunikat meteorologiczny dla żeglarzy zawiera:
4. Skala Beuforta służy do określenia:
5. Stosunkowo długie i umiarkowane opady występują zazwyczaj:
6. Gdzie w układzie niżowym występuje największe i najmniejsze ciśnienie atmosferyczne?
7. Określenie \"umiarkowany wiatr\" oznacza wiatr o sile: