METEOROLOGIA MOTO

| 0
1. Gdzie w układzie niżowym występuje największe i najmniejsze ciśnienie atmosferyczne?
2. Radiowy morski komunikat meteorologiczny posiada następujący schemat:
3. Szybki spadek ciśnienia powoduje:
4. W niżu najniższe ciśnienie panuje:
5. Jeżeli na mapie barycznej izobary są ułożone blisko siebie, oznacza to:
6. Wiatr o prędkości 25 węzłów, ile to stopni w skali Beauforta?
7. Określenie \"umiarkowany wiatr\" oznacza wiatr o sile: