WIADOMOŚCI Z ZAKRESU METEOROLOGII

| 0
1. Pojawiające się rano i nieznacznie rozbudowujące się drobne chmury Cumulus pokazane na rysunku zwiastują:

2. Na mapie synoptycznej taki symbol oznacza:

3. W jakim układzie barycznym mogą występować obszary o silniejszym wietrze?
4. Zagęszczenie izobar na mapie pogody informuje:
5. Podczas bryzy nocnej wiatr wieje:
6. Lampa ostrzegawcza funkcjonująca w ramach Systemu Sygnalizacji Ostrzegawczej na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich nadaje sygnały świetlne z częstotliwością 40 błysków na minutę. Oznacza to:
7. Na horyzoncie widać chmurę jak poniżej, słychać grzmoty. Jakiej pogody można się spodziewać?

8. Radiowy morski komunikat meteorologiczny posiada następujący schemat:
9. Powierzchnia (warstwa) rozdzielająca masę powietrza ciepłego od masy powietrza chłodnego w przypadku kiedy powietrze ciepłe napływa na chłodne to:
10. Front atmosferyczny jest to: