PODSTAWY LOCJI I POMOCE NAWIGACYJNE

| 0
1. Płynąc kanałem zaobserwowano taki znak. Jak postępować?

2. Jednym z elementów regulacji rzeki jest ostroga; jest ona budowlą:
3. Czarno-żółto-czarny znak, zwieńczony dwoma stożkami skierowanymi podstawami do siebie oznacza:

4. Przed mostami zwodzonymi jedno lub więcej świateł czerwonych umieszczonych poziomo oznacza:
5. Co oznacza ten znak i jak się zachować?

6. Przy wyjściu z kanału zaobserwowano taki znak. Co oznacza?

7. Jeśli płyniesz rzeką wzdłuż prawego brzegu i zobaczysz jeden ze znaków pokazanych na rysunku, to należy:

8. Zaobserwowano znak przedstawiony na rysunku, Co on oznacza?

9. Co oznacza znak na wodach śródlądowych przedstawiony na rysunku?

10. Jacht o wysokości masztu 8m, szerokości 4m i zanurzeniu 1m, zaobserwował przy wejściu do kanału tablice jak na rysunku. Jak należy postąpić?