LOCJA MOTO

| 0
1. Rzeka „dzika” to:
2. Na polskich wodach morskich oznakowanie lewej granicy toru wodnego ma kolor:
3. Co oznacza ten znak?

4. Kierunki szlaków żeglownych na rzekach zazwyczaj biegną:
5. Co to za znak?

6. Co oznacza ten znak?

7. Co oznacza ten znak?