LOCJA MOTO

| 0
1. Zielone i czerwone światło umieszczone na wejściu do śluzy oznacza:
2. Nabieżnik jest to:
3. Co oznacza ten znak?

4. Co oznacza ten znak?

5. Co oznacza ten znak?

6. Co oznacza ten znak?

7. Umocniony brzeg faszyną, kamieniami lub betonem to: