BUDOWA JACHTÓW ŻAGLOWYCH

| 0
1. Kokpit na jachcie, to:
2. Liny stalowe podtrzymujące maszt w płaszczyźnie poprzecznej (np. na OMEDZE), to:
3. Na rysunku pokazano schematycznie miecz jachtu. Jaki to rodzaj miecza?

4. Szoty to liny śłużące do:
5. Główna część urządzenia sterowego powodująca zmianę kursu jachtu to:
6. Topenanta to lina służąca do:
7. Sztormreling, to:
8. Na rysunku poniżej pokazano element takielunku jachtu. Jest to:

9. Jacht, który posiada jeden maszt i dwa żagle grot i fok ma typ osprzętu żaglowego:
10. Górny koniec masztu, to: