BUDOWA JACHTÓW ŻAGLOWYCH

| 0
1. Końce bomu to:
2. Który z wymienionych elementów nie jest częścia żagla?
3. Pokazany na szkicu żagiel to:

4. Płetwa steru jest zamocowana w :
5. Lazy jack, to:
6. Forpik to:
7. Przy ożaglowaniu bermudzkim krawędź żagla mocowana do takielunku (masztu, sztagu) to:
8. Na rysunku poniżej pokazano element takielunku jachtu. Jest to:

9. W jakich silnikach wlewa się olej do benzyny?
10. Na rysunku pokazano schematycznie konstrukcję urządzenia sterowego. Element zaznaczony kolorem czerwonym to: