BUDOWA JACHTÓW ŻAGLOWYCH

| 0
1. Na rysunku pokazano schematycznie konstrukcję urządzenia sterowego. Element zaznaczony kolorem czerwonym to:

2. Refbanta to:
3. Do regulacji napięcia olinowania stałego jachtu używa się:
4. Do olinowania ruchomego zaliczamy:
5. Górny koniec masztu, to:
6. Brest, jest to:
7. Na rysunku poniżej pokazano element takielunku jachtu. Jest to:

8. Główna część urządzenia sterowego powodująca zmianę kursu jachtu to:
9. Kabestan to urządzenie:
10. Nok, jest to element (jeden z końców):